Kaindl AT

Les tableaux de comparaison


0023 FH

1101 AW

1106 MG

 • HU 10482 - ABS blanc lisse HotAir - 23x1mm brillant 90° AdvE
 • HU 10482 - ABS blanc lisse - 19x1mm brillant 90°, 22x1mm brillant 90°, 22x2mm brillant 90°, 23x1mm brillant 90°, 23x2mm brillant 90°, 32x1mm brillant 90°, 32x2mm brillant 90°, 33x1mm brillant 90°, 33x2mm brillant 90°, 42x1mm brillant 90°, 42x2mm brillant 90°, 43x1mm brillant 90°, 43x2mm brillant 90°, 55x2mm brillant 90°, 405x1mm brillant 90°, 405x2mm brillant 90°

1500 PE

1500 SM

1570 NM/DG

1570 SM

 • HU 10113 - ABS blanc li. 100 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS blanc lisse 100 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HU 10113 - ABS blanc lisse XK - 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 30113 - Mélaminé blanc lisse - 16mm MC, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 25mm MC, 30mm MC, 32mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 16mm préencollé MC, 17mm préencollé MC, 19mm préencollé MC, 22mm préencollé MC, 40mm préencollé MC, 45mm préencollé MC

1579

17005 MG

20240 NM

20241 NM

20551 NM

2118

2120

2122

2128

 • HU 15128 - ABS bleu perle - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 42x0,7mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé

21312

21330

2149 PE

 • HU 13149 - ABS rouge perle 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

2155

2161

2165 GL

2165 PE

2185

2507 GL

2507 MG

2514 GL

2515

2522

2535

2540

2543

 • HU 172543 - ABS gris agate perle XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

25718 BS

2574 BS

 • HU 10980 - ABS blanc perle 101 - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS blanc perle 101 - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 23x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

2574 UM

 • HU 10980 - ABS blanc li. 100 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS blanc lisse - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 23x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HU 10980 - ABS blanc lisse XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

2590

26687 NM

27008 BS

27018 GL

27018 MG/PE

27018 SU

27035

 • HU 12514 - ABS os ivoire perle XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

27039 BS

 • HU 120222 - ABS beige perle XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

27045 GL

27045 MG

27060 UM

27062

27063

 • HU 167063 - ABS vert lisse 100 - 22x1mm brillant 10°, 22x2mm brillant 10°, 42x1mm brillant 10°, 42x2mm brillant 10°, 205x1mm brillant 10°, 205x2mm brillant 10°

27071 BS

27080 BS

27104 PE

27105

27106

27112

27113 PE

 • HU 137113 - ABS rouge perle 107 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm préencollé

27114

27116

27120

27123 NM

27165 BS

27167 BS

27171

27172

27173

27174

27175 BS

27176

27178 BS

27180 BS

27182

27184 PE

27185 BS

27186

27187

27189

27191 PE

27192

28536 BS

28984 BS

 • HU 15128 - ABS bleu perle - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 42x0,7mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé

29568

29586

31354

31792

3229

3300

3304

3312

3327

3344

3348

3379 BS

3381 PR

 • HD 211381 - ABS hêtre graine - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,8mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm préencollé
 • HD 41381 - hêtre Bavaria graine - 22mm, 45mm, 525mm, 22mm préencollé, 45mm préencollé

3396 PR

3399

34014 MS

34016 DC

34033 SV

34034 SV

34038 AT

34047 NM

34049

34092 SV

34144

34227 SU

 • HD 294450 - ABS fleetwood graine - 23x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x1mm, 405x2mm, 23x0,45mm préencollé

34234 AT

34308 AT

3431

34313 SV

 • HD 261250 - ABS frêne Navarra graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2m, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

34323 SU

 • HD 287634 - ABS noyer graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm préencollé

34440 BS

 • HD 263440 - ABS érable perle - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

3465 BS

 • HD 263440 - ABS érable perle - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

3649

37006 NM

37306

37307 PR

3733

3740

37457

37458

37488

37511 PR

37512

 • HD 287634 - ABS noyer graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm préencollé

3753

37544 AT

37633

37634

 • HD 287634 - ABS noyer graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm préencollé

37635 SK

37644 BS

37645 BS

37647

 • HD 255112 - ABS orme perle - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm préencollé

37648 AT

 • HD 283058 - ABS wengé Mali graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

37649

37649 NM

 • HD 264375 - ABS érable perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

37650 NM

37651 AT

37700

37713 PR

 • HD 282137 - ABS wenge graine - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm pré., 42x0,45mm pré.

37727 SE

37728 AW

37728 SE

37729 SE

3773

37730

37737 NM

37738

 • HD 291424 - ABS woodline graine - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

37740 BS

 • HD 223615 - ABS cerisier Romana perl - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

37740 NM

 • HD 223615 - ABS cerisier Romana perl - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

37743

37750 BS

37754 BS

37756

37760

37762 BS

37763

37765

37771 BS

37771 HG

37771 NM

37774 WF

 • HD 223615 - ABS cerisier Romana perl - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

37776 NM

 • HD 263375 - ABS érable perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 42x0,45mm préencollé
 • HD 264375 - ABS érable perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

37780

37782 BS

37784

3781

37829 SU

3783

37847

37848

37849

37855 AW

37859

3786

 • HD 243786 - ABS chêne graine - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

37902

37965 SU

 • HD 257965 - ABS orme graine - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x2mm, 405x1mm, 22x0,45mm préencollé

37967 SU

 • HD 227967 - ABS cerisier graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

37975

37978 DC

 • HD 296028 - ABS Rabac - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm

38057 DC

38543 AT

38653

38995 AT

4222

57607

57798

5821

5855 PE

5859

5881 PE

5943

 • HD 29509 - ABS argent perle - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,5mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé
 • HD 29609 - ABS argent perle - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 225x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 22x0,45mm préencollé

6055

 • HD 29661 - ABS alu brossé - 22x0,5mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,5mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,5mm préencollé, 42x0,5mm préencollé

6060

6070

G056 BS

G057 BS

G060 BS

G061 BS

 • HD 251486 - ABS pin graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2m, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

K3876 BS

K4324 AW

K4324 SE

K4327 NM

K4328 AW

K4330 RC

K4331 RC

K4332 RC

K4333 AW

 • HD 244139 - ABS chêne sable graine - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

K4334 AW

K4336 NM

K4337 AW

K4340 RM

K4341 RM

K4342 NM

K4342 RM

K4343 NM

K4344 BS

K4349 AT

K5280 AW

K5329 AW

K5410 AW

K5411 AW