Kaindl 2020

Les tableaux de comparaison


1101 AT

1101 BS

1101 PE

 • HU 10980 - ABS blanc pe. 101 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS blanc perle - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 23x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

1101 SM

 • HU 10980 - ABS blanc li. 100 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS blanc lisse - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 23x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HU 30113 - Mélaminé blanc lisse - 16mm MC, 17mm, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 25mm, 25mm MC, 30mm MC, 32mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm, 45mm MC, 640mm MC, 16mm préencollé, 16mm préencollé MC, 17mm préencollé, 17mm préencollé MC, 19mm préencollé, 19mm préencollé MC, 22mm préencollé, 22mm préencollé MC, 40mm préencollé, 40mm préencollé MC, 45mm préencollé, 45mm préencollé MC

1570 BS

1570 GL1

1570 MG

1570 SU

1570 UM

17005 BS

17005 GL

20216 BS

20244 NM

 • HU 16244 - ABS vert lisse 100 - 22x1mm brillant 10°, 22x2mm brillant 10°, 42x1mm brillant 10°, 42x2mm brillant 10°, 205x1mm brillant 10°, 205x2mm brillant 10°

20245 NM

 • HU 16245 - ABS vert lisse 100 - 22x1mm brillant 10°, 22x2mm brillant 10°, 42x1mm brillant 10°, 42x2mm brillant 10°, 205x1mm brillant 10°, 205x2mm brillant 10°

2098 NM

2109 BS

2112 PE

2125 PE

 • HU 15125 - ABS bleu perle - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

2134 PE

2162 PE

 • HU 172162 - ABS gris foncé perle - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

2164 PE

 • HU 17164 - ABS anthracite perle 101 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm préencollé

2166 DP

2166 PE

 • HU 172166 - ABS gris perle 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

2171 OM

2171 PE

2190 AT

2190 GL1

2190 MG

2190 PE

 • HU 19015 - ABS noir 101 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 19015 - ABS noir perle 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HU 39015 - noir perle - 22mm, 45mm, 640mm, 22mm préencollé, 45mm préencollé

2191 PE

 • HU 17035 - ABS gris perle XG HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 17035 - ABS gris perle XG - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 28x3mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé, 23x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

24230 BS

249341X30022100

 • HD 249341 - ABS chêne Artisan graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

2507 BS

 • HU 122507 - ABS beige perle XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

2507 SU

2507 UM

2514 PE

25196 NM

2541 PE

 • HU 122541 - ABS beige perle 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé

25519 BS

25717 NM

25718 NM

25720 NM

25722 NM

25731 NM

25735 NM

25736 NM

26299 BS

26577 BS

26577 UM

27010 BS

 • HU 17727 - ABS gris pierre perle XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

27018 BS

27018 DP

27018 OM

27018 UM

27045 BS

 • HU 121343 - ABS beige perle XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé

27045 SU

27045 UM

27046 BS

27049 BS

27049 DP

27060 BS

27060 DP

27068 NM

 • HU 17775 - ABS gris blanc perle XG - 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,7mm préencollé

27113 PE

27121 PE

27166 BS

27166 SU

27166 UM

27181 PE

27190 BS

27193 PE

28031 NM

 • HU 17707 - ABS gris perle XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

3306 BS

3375 BS

 • HD 263375 - ABS érable perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HD 264375 - ABS érable perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HD 461521 - érable perle - 45mm, 45mm préencol.

3381 AN

 • HD 210381 - ABS hêtre graine - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

3391 BS

3396 AN

34032 SV

34038 AT

34055 SU

34056 SU

34136 RV

34137 RV

34138 RV

34139 RV

34140 RV

34141 RV

34217 RV

34321 DP

3440 BS

35252 AT

 • HD 244303 - ABS chêne nature graine - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

35990 AT

37307 AN

37489 BS

37706 NM

37710 BS

37713 AN

 • HD 281137 - ABS wengé graine - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

37713 PR

 • HD 281137 - ABS wengé graine - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

37717 AT

37718 AT

37728 AW

37744 AT

37745 AT

37746 AT

37755 BS

 • HD 284734 - ABS noyer Dijon perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

37769 SU

37777 AT

37965 SU

37967 SU

38932 AN

 • HD 249341 - ABS chêne Artisan graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

38932 PR

 • HD 249341 - ABS chêne Artisan graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

39345 BS

44374 DP

44375 DP

44405 DP

44406 DP

44407 DP

44408 DP

45274 DC

K4325 AW

K4326 AW

K4329 AW

K4335 NM

K4338 AT

K4342 AW

K4347 AT

 • HD 254564 - ABS épicéa alpin graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

K4348 AT

K4399 DP

K4410 AW

K4411 AW

K4421 IR

 • HD 244303 - ABS chêne nature graine - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

K4435 AT

K4886 AN

K4949 AT

K5276 SU

K5277 SU

K5278 SU

K5280 AN

K5284 AN

K5410 RO

K5411 RO

K5412 RO

K5413 RO

K5414 RO

K5415 RO

K5896 AN

 • HD 249341 - ABS chêne Artisan graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

K5897 AN