Gruppo Mauro Saviola

Les tableaux de comparaison


04R

0BC

0SS

18R

  • HD 241399 - ABS chêne truffe perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

22R

  • HD 243325 - ABS chêne tabac graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

308

37M

41R

43M

45M

55M

60R

61M

75M

797

81R

A11

AN9

AP3

AS1

D12

D13

D14

D16

  • HD 243309 - ABS chêne sable graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2m, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

D17

  • HD 241146 - ABS chêne gris graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

D18

D19

D23

D36

D58

D59

D62

D75

D82

D83

D8P

DP8

DS4

DT8

DU2

DU4

DU6

DZ5

OK2

P10

P11

TM2

TM4

TM6

TR9

U51

V32

V33

WG5

WG7

WG8

  • HD 284896 - ABS noyer Milano graine - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,8mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

WG9

WM7

  • HD 283710 - ABS noyer nature perle - 23x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 340x2mm, 23x0,45mm préencollé

WS9

WT5

X7R