Gruppo Mauro Saviola

Les tableaux de comparaison


04R

0BC

0SS

18R

 • HD 241399 - ABS chêne truffe perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

22R

 • HD 243325 - ABS chêne tabac graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

308 NERO DEVON

 • HU 192999 - ABS noir graine - 22x0,45mm softmat, 23x1mm softmat, 23x2mm softmat, 42x1mm softmat, 42x2mm softmat, 340x0,45mm softmat, 340x1mm softmat, 340x2mm softmat

308 Topmat

37M

41R

43M

45M

55M

60R

75M

 • HD 248718 - ABS chêne gris graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

797

81R

A10

A11

A12

A15

AN9

AP3

AS1

D12

 • HD 244141 - ABS chêne bronze graine - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

D13

D14

D16

 • HD 243309 - ABS chêne sable graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2m, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

D17

 • HD 241146 - ABS chêne gris graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

D18

D19

 • HD 287634 - ABS noyer graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm préencollé

D23

D36

D58

D59

D62

D75

D82

D83

D8P

DA4

DE6

DP8

DS4

DT8

DU2

DU4

DU6

DZ5

OK2

P01

 • HD 243146 - ABS chêne Lorenzo graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

P08

 • HD 241312 - ABS chêne beige graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

P10

P11

P25

TM2

TM4

TM6

TP6

TR9

U51

V32

V33

WG5

WG7

WG8

 • HD 284896 - ABS noyer Milano graine - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,8mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

WG9

WM7

 • HD 283710 - ABS noyer nature perle - 23x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 23x0,45mm préencollé

WS9

WT5

X7R