DDL CZ

Les tableaux de comparaison


010

013 BS

013 MP

014

015

016

 • HU 187181 - ABS brun perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm

017

018

021

 • HU 16630 - ABS vert perle XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

023

025

026

027

028

029

034

035

036

037

090

113

 • HU 10113 - ABS blanc per.101 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS blanc li. 100 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS blanc lisse 100 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HU 10113 - ABS blanc perle 101 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HU 10113 - ABS blanc graine 103 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé
 • HU 10113 - ABS blanc graine 104 - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10113 - ABS blanc graine 109 - 22x1mm, 23x1mm, 33x1mm, 43x1mm, 116x1mm
 • HU 10113 - ABS blanc lisse XK - 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 30113 - Mélaminé blanc lisse - 16mm MC, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 25mm MC, 30mm MC, 32mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 16mm préencollé MC, 17mm préencollé MC, 19mm préencollé MC, 22mm préencollé, 22mm préencollé MC, 40mm préencollé MC, 45mm préencollé MC
 • HU 30113 - Mélaminé blanc perle - 22mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 22mm préencolléMC, 45mm préencollé MC
 • HU 30113 - Mélaminé blanc graine - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm préencollé, 45mm préencollé

115

116

 • HU 10113 - ABS blanc per.101 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS blanc li. 100 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS blanc lisse 100 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HU 10113 - ABS blanc perle 101 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HU 10113 - ABS blanc graine 103 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé
 • HU 10113 - ABS blanc graine 104 - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10113 - ABS blanc graine 109 - 22x1mm, 23x1mm, 33x1mm, 43x1mm, 116x1mm
 • HU 10908 - ABS blanc perle - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé
 • HU 10908 - ABS blanc graine 105 - 22x2mm
 • HU 10113 - ABS blanc lisse XK - 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 30113 - Mélaminé blanc lisse - 16mm MC, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 25mm MC, 30mm MC, 32mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 16mm préencollé MC, 17mm préencollé MC, 19mm préencollé MC, 22mm préencollé, 22mm préencollé MC, 40mm préencollé MC, 45mm préencollé MC
 • HU 30113 - Mélaminé blanc perle - 22mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 22mm préencolléMC, 45mm préencollé MC
 • HU 30113 - Mélaminé blanc graine - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm préencollé, 45mm préencollé

117

119

15

207

214

215

216

221

222 BS

302

308

313

314

323

326

327

328

332

336

343

344

347

349

352

353

354

356

357

358

359

360

364

370

380

382

383

384

387

388

390

 • HD 243786 - ABS chêne graine - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

393

398

417

 • HD 29509 - ABS argent perle - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,5mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé
 • HD 29881 - ABS argent perle - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé
 • HD 49417 - argent lisse - 22mm MC, 45mm MC, 525mm MC, 22mm préenc. MC, 45mm préenc. MC

434

435

436

437

439

440

441

442

444

445

448

449

450

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

468

470

471

472

473

474

475

 • HD 294450 - ABS fleetwood graine - 23x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 23x0,45mm préencollé

476

477

478

479

480

481

503

504

505

507

509

510

511

512

516

 • HD 293090 - ABS driftwood graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencol.

519

520

521

524

525

526

527

528

 • HD 243326 - ABS chêne graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

529

531

533

534

 • HD 283058 - ABS wengé Mali graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

535

536

537

538

 • HD 293090 - ABS driftwood graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencol.

540

 • HD 287634 - ABS noyer graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

541

542

543

544

 • HD 243145 - ABS chêne graine - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

545

546

548

549 HP

550 DP

552 HP

553 HP

554 HP

 • HD 245573 - ABS chêne coast graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

555 HP

 • HD 244141 - ABS chêne bronze graine - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

556 HP

557 DP

558 HP

559 HP

 • HD 291400 - ABS Attic wood graine - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 95x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 23x0,45mm préencollé

560 BS

561 HP

562 HP

563 HP

564 DP

565 HP

567 HP

568 HP

 • HD 284896 - ABS noyer Milano graine - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,8mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

569 HP

 • HD 241150 - ABS chêne gris graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 260x0,45mm, 260x1mm, 260x2mm, 22x0,45mm préencollé

570 HP

571 HP

572 DP

573 HP

 • HD 245573 - ABS chêne coast graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

574 DP

 • HD 293090 - ABS driftwood graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencol.

575 DP

 • HD 261298 - ABS frêne Nancy graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

576 DP

577 DP

578 BS

588 HP

589 HP

590 HP

591 HP

712

714