Swiss Krono Switzerland

Les tableaux de comparaison


D0142 PE

D0186 VL

D1032 BS

D1202 BS

D1240 NA

D1243 BS

D1246 NA

D1251 VL

 • HD 263860 - ABS érable Hard perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 23x0,45mm préencollé

D1252 VL

D1254 PE

D1274 PE

D1274 SX

D1308 PE

D1309 WF

D1333 BS

D1343 NP

D1343 VL

D1350 BS

D1353 BS

D1362 VL

 • HD 223615 - ABS cerisier Romana perl - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

D1378 BS

 • HD 281555 - ABS wenge perle - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

D1421 BS

D1432 BS

D1477 NA

D1480 BS

D1485 NA

D1489 BS

D1494 NA

D1772 NA

D1777 NA

D1783 BS

D1917 SD

D1926 SD

D2042 CE

D2043 CE

D2210 VL

D2216 VL

D2240 VL

D2253 VL

D2254 VL

D225 BS

 • HD 231502 - ABS aulne perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

D2284 BS

D2285 BS

D228 OW

D2293 VL

D2337 NA

D2337 NP

D2341 VL

D237 OW

D2414 VL

D2419 OW

D2440 BS

D2441 BS

D2491 VL

D2506 NA

D2506 NP

D2523 RF

 • HD 287634 - ABS noyer graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm préencollé

D2533 NA

D2533 VL

D2541 NA

 • HD 254032 - ABS hemlock blanc graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

D2541 VL

 • HD 254032 - ABS hemlock blanc graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

D2542 RF

D2544 NA

 • HD 283058 - ABS wengé Mali graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

D2566 PE

D2567 NA

D2568 PE

D2575 VL

D2576 VL

D2577 VL

D2578 VL

D2629 VL

D2632 PE

D2635 PE

D2639 VL

D2693 NA

D2693 NP

D2693 OW

D2813 VL

D2831 VL

D2940 SD

D3025 SD

D302 PR

D3045 SD

D3191 MX

D3191 SD

D3191 SW

D3192 MX

D3192 SD

D3192 SW

D3193 MX

D3193 SD

D3193 SW

D321 PR

D326 BS

D3274 OV

D3274 VL

D327 BS

D3312 SP

D3313 MX

D3313 SD

D3313 SP

D3315 MX

 • HD 241345 - ABS chêne gris graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

D3315 SD

 • HD 241345 - ABS chêne gris graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

D3315 SP

 • HD 241345 - ABS chêne gris graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

D3316 MX

D3316 SD

D3316 SP

D333 PR

D340 PR

D344 PR

 • HD 220344 - ABS cerisier graine - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HD 42344 - cerisier graine - 22mm, 45mm, 640mm, 22mm préencol., 45mm préencol.

D348 PR

D349 PR

D355 PR

D375 BS

 • HD 263375 - ABS érable perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 42x0,45mm préencollé
 • HD 264375 - ABS érable perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

D375 PR

D3798 CL

D3798 MX

D3798 SD

D3799 CL

D3800 CL

D3800 MX

D3800 SD

D3801 CL

D3801 MX

D3801 SD

D3802 CW

D3803 CW

D3804 CW

D3805 OW

D3806 OW

D3807 OW

D3808 VL

D3809 OW

D3810 OW

D3811 OW

D3813 OW

D3815 VL

D3817 OW

 • HD 241151 - ABS chêne brun graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

D3818 OW

D3819 OW

D381 pr

 • HD 211381 - ABS hêtre graine - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,8mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

D381 PR

D3820 OW

D3821 OW

D3822 OW

D3823 OW

D3829 OW

D382 PR

D388 PR

D391 OW

D391 PR

D396 PR

 • HD 250396 - ABS épicéa graine - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

D3979 VL

D4099 CC

D4099 VL

D4100 CS

D4101 CS

D4102 CS

D4103 CS

D4103 MX

D4103 SD

D4104 CS

 • HD 287634 - ABS noyer graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm préencollé

D4105 CC

 • HD 284896 - ABS noyer Milano graine - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,8mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

D4107 CE

D4107 VL

D4109 SX

D4109 VL

D4110 CC

D4204 CH

 • HD 261250 - ABS frêne Navarra graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2m, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

D4205 CH

D4207 CH

D420 BS

D4212 TX

D4214 TX

D4225 OV

D4409 OV

D4410 OV

 • HD 241344 - ABS chêne Sherman graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

D4411 OV

D4412 OV

D4413 OV

D4414 OV

D4415 OV

D4416 OV

D4417 OV

D4418 OV

 • HD 293451 - ABS fleetwood graine - 23x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 23x0,45mm préencollé

D4419 OV

 • HD 294450 - ABS fleetwood graine - 23x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x1mm, 405x2mm, 23x0,45mm préencollé

D4420 OV

D4421 OV

D4422 OV

D4423 OV

D4424 OV

D4425 OV

D4426 OV

D4427 OV

D4428 OV

D4429 OV

 • HD 244429 - ABS chêne graine - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,8mm, 340x1mm, 340x2mm

D4430 OV

D4431 OV

D4432 OV

D4433 OV

D4434 OV

D4442 LX

D4448 LX

D4452 VL

D4453 VL

D451 BS

D4822 OW

D4822 VL

D4823 VL

D4824 RF

D4825 VL

D4826 SX

D4827 VL

D4828 VL

D4865 OW

D495 PE

D5194 SD

D5288 SD

 • HD 299508 - ABS bois blanc graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm préencollé

D5289 NA

D5290 VL

D5291 VL

D620 PR

 • HD 23352 - ABS aulne graine - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

D645 PR

D701 PR

D704 PR

D722 PR

D727 BS

D740 PR

D7488 BS

D775 GR

D776 PR

D778 GR

D7935 PE

D7937 NA

D8425 BS

D853 BS

 • HD 290501 - ABS titane perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm 75m rouleau, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

D853 WF

 • HD 290501 - ABS titane perle - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm 75m rouleau, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé

D854 BS

D869 PR

D9630 PE

 • HD 29509 - ABS argent perle - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,5mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé
 • HD 49509 - aluminium perle - 22mm, 525mm, 22mm préencol., 45mm préencol.

D991 BS

K100 NP

K100 PE

 • HU 10980 - ABS blanc perle 101 - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS blanc perle 101 - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 23x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

K100 SM

 • HU 10980 - ABS blanc li. 100 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS blanc lisse - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 23x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HU 10980 - ABS blanc lisse XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 30113 - Mélaminé blanc lisse - 16mm MC, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 25mm MC, 30mm MC, 32mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 16mm préencollé MC, 17mm préencollé MC, 19mm préencollé MC, 22mm préencollé MC, 40mm préencollé MC, 45mm préencollé MC

K101 BS

K101 PE

 • HU 10980 - ABS blanc perle 101 - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS blanc perle 101 - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 23x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HU 30113 - Mélaminé blanc perle - 22mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 22mm préencolléMC, 45mm préencollé MC

K101 RF

K101 SD

K101 SE

K101 SG

K101 SM

 • HU 10980 - ABS blanc li. 100 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS blanc lisse - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 23x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HU 10980 - ABS blanc lisse XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 30113 - Mélaminé blanc lisse - 16mm MC, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 25mm MC, 30mm MC, 32mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 16mm préencollé MC, 17mm préencollé MC, 19mm préencollé MC, 22mm préencollé MC, 40mm préencollé MC, 45mm préencollé MC

K101 VL

K110 PE

K110 SM

P213 SM

 • HU 10113 - ABS blanc li. 100 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS blanc lisse 100 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HU 10113 - ABS blanc lisse XK - 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

U106 PE

 • HU 10980 - ABS blanc perle 101 - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS blanc perle 101 - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm préencollé, 23x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé

U109 BS

 • HU 12104 - ABS vanille perle XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé

U109 PE

 • HU 12104 - ABS vanille perle XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé

U112 BS

U112 PE

U112 SM

U112 VL

U119 PE

U119 VL

U120 PE

U120 VL

U121 PE

 • HU 15121 - ABS bleu perle 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé

U1244 PE

U1253 PE

U125 PE

 • HU 15125 - ABS bleu perle 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

U126 PE

U128 PE

U128 VL

U1300 BS

U1301 PE

U1301 VL

 • HU 12514 - ABS os ivoire perle XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

U1302 BS

U130 PE

U131 PE

U1330 PE

U135 PE

U136 PE

U136 VL

U140 PE

U141 PE

U141 VL

U146 PE

U148 PE

U148 VL

U153 PE

U155 PE

U159 PE

U159 VL

U161 PE

 • HU 170742 - ABS gris quartz perle XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

U162 BS

U162 PE

U162 SG

U162 VL

U164 BS

U164 MG

U164 PE

U164 VL

U165 BS

U166 VL

U171 PE

 • HU 17171 - ABS gris perle - 22x1mm, 22x2mm 75m rouleau, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm 75m rouleau, 43x1mm, 43x2mm 75m rouleau, 116x1mm, 116x2mm

U171 VL

U179 PE

 • HU 17035 - ABS gris perle 101 - 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm

U185 PE

U185 VL

U190 BS

 • HU 19015 - ABS noir perle 107 - 23x0,6mm, 23x1mm, 23x1mm non laqué, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x1mm non laqué, 43x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm

U190 CW

U190 HG

 • HU 19015 - ABS noir lisse HotAir - 23x1mm brillant 90° AdvE
 • HU 19015 - ABS noir lisse 100 - 22x1mm brillant 90°, 22x2mm brillant 90°, 23x1mm brillant 90°, 23x2mm brillant 90°, 33x1mm brillant 90°, 33x2mm brillant 90°, 42x1mm brillant 90°, 42x2mm brillant 90°, 43x1mm brillant 90°, 43x2mm brillant 90°, 405x1mm brill. 90°, 405x2mm brillant 90°

U190 PE

U190 SD

U190 SE

U190 SG

 • HU 19015 - ABS noir lisse HotAir - 23x1mm brillant 90° AdvE
 • HU 19015 - ABS noir lisse 100 - 22x1mm brillant 90°, 22x2mm brillant 90°, 23x1mm brillant 90°, 23x2mm brillant 90°, 33x1mm brillant 90°, 33x2mm brillant 90°, 42x1mm brillant 90°, 42x2mm brillant 90°, 43x1mm brillant 90°, 43x2mm brillant 90°, 405x1mm brill. 90°, 405x2mm brillant 90°

U190 SH

U190 VL

U191 PE

 • HU 17035 - ABS gris perle XG HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 17035 - ABS gris perle XG - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 340x0,8mm, 340x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé, 23x0,45mm préencollé, 42x0,45mm préencollé
 • HU 37014 - Mélaminé gris perle - 22mm, 640mm, 22mm préencollé, 45mm préencollé

U191 SG

U2500 PE

 • HU 13311 - ABS rouge foncé perle XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

U2504 PE

 • HU 16630 - ABS vert perle XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

U2505 PE

 • HU 101027 - ABS blanc perle fin 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

U2507 PE

U2507 VL

U2508 VL

 • HU 163508 - ABS vert perle 107 - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,8mm, 116x1mm, 116x2mm

U2509 PE

U2509 VL

U2510 PE

U2510 VL

U2511 PE

U2511 VL

U2512 PE

U2643 PE

U2644 PE

U2644 VL

U2645 PE

 • HU 14132 - ABS orange perle 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 22x0,45mm préencollé, 22x0,7mm préencollé

U2645 VL

U2653 VL

U3053 PE

U3053 VL

U3057 VL

U3062 VL

U3188 VL

U3189 VL

U3261 VL

 • HU 120222 - ABS beige perle XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

U3271 VL

U3824 VL

U3826 VL

U3982 VL

U3986 BS

U3986 VL

U4372 VL

U4435 VL

 • HU 154435 - ABS bleu perle 107 - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,8mm, 116x1mm, 116x2mm

U4436 VL

U4437 VL

U4438 VL

U4439 VL

 • HU 164439 - ABS vert perle 107 - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,8mm, 116x1mm, 116x2mm

U4807 VL

U4810 VL

U4812 VL

U4813 VL

U4814 VL

U4816 VL

U4817 VL

U4819 VL

U4821 VL

U501 PE

U501 SM

 • HU 10482 - ABS blanc lisse HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10482 - ABS blanc lisse 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm préencollé
 • HU 10482 - ABS blanc lisse XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 30113 - Mélaminé blanc lisse - 16mm MC, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 25mm MC, 30mm MC, 32mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 16mm préencollé MC, 17mm préencollé MC, 19mm préencollé MC, 22mm préencollé MC, 40mm préencollé MC, 45mm préencollé MC

U504 PE

 • HU 12522 - ABS beige perle - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

U511 PE

U511 SM

U514 PE

U514 SG

U515 PE

U515 VL

U520 BS

U520 PE

U522 PE

U540 PE

U540 VL

U544 BS

U544 VL

U566 BS

U566 HG

 • HU 10482 - ABS blanc lisse HotAir - 23x1mm brillant 90° AdvE
 • HU 10482 - ABS blanc lisse 100 - 19x1mm brillant 90°, 22x1mm brillant 90°, 22x2mm brillant 90°, 23x1mm brillant 90°, 23x2mm brillant 90°, 32x1mm brillant 90°, 32x2mm brillant 90°, 33x1mm brillant 90°, 33x2mm brillant 90°, 42x1mm brillant 90°, 42x2mm brillant 90°, 43x1mm brillant 90°, 43x2mm brillant 90°, 55x2mm brillant 90°, 405x1mm brillant 90°, 405x2mm brillant 90°

U566 PE

U566 SD

U566 SE

 • HU 10482 - ABS blanc graine 109 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm

U566 SM

U566 VL

U569 BS

U569 VL

U570 CH

U570 VL

U575 PE

 • HU 17707 - ABS gris perle XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

U7104 PE

U7110 PE

 • HU 13321 - ABS rouge perle XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

U7110 VL

 • HU 13321 - ABS rouge perle XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm préencollé

U8681 VL

 • HU 101027 - ABS blanc perle fin 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm préencollé