Innovus Global Coll. 2.0 by SONAE ARAUCO

Les tableaux de comparaison


B4359 BR

  • HU 10482 - ABS blanc lisse HotAir - 23x1mm AdvE, 23x1mm brillant 90° AdvE, 23x2mm AdvE
  • HU 10482 - ABS blanc lisse 100 - 19x1mm brillant 90°, 22x1mm brillant 90°, 23x1mm brillant 90°, 23x2mm brillant 90°, 25x2mm brillant 90°, 32x1mm brillant 90°, 32x2mm brillant 90°, 42x1mm brillant 90°, 42x2mm brillant 90°, 55x2mm brillant 90°, 405x1mm brillant 90°, 405x2mm brillant 90°

B4401 BR

F2270 STUCCO

F2297 TL

F3009 TF

L167 LP

L4070

L4070 LP

M175 PT

M2511 SMA

M3558 ISO

M3663 ISO

M6207 SMA

M6209 ISO

M6210 ISO

M6251 FUN

M6252 FUN

M6252 ISO

M6263 FUSION

  • HD 241113 - ABS chêne Kansas perle - 23x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 23x0,45mm préencollé

M6302 FUN

M6306 FLW

M999 SMA